Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ilgili komitenin görüşleri de dikkate alınarak aylık brüt olarak belirlenerek, Genel Kurul onayına sunulur.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması esastır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya Şirket’in performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.
Üst düzey yönetici ücretleri, sabit (baz) ve performansa dayalı olmak üzere 2 (iki) temel bileşenden oluşmaktadır.

Sabit ücret olarak; yılda toplam 16 (onaltı) baz ücret sistemi mevcut olup sabit ücrete ek olarak bazı yan haklar verilebilir. Sabit ücretin belirlenmesinde makroekonomik veriler, piyasadaki ücret gelişmeleri, Şirket’in uzun vadeli hedefleri ve kişilerin kıdemleri ile pozisyonları dikkate alınır.

Sabit ücretin yanı sıra üst düzey yöneticilere, Şirket ve bireysel performans sonuçlarına bağlı olarak yılda bir kez olmak üzere, yıllık brüt ücretlerine belli çarpanlar uygulanarak değişken ücret (başarı primi) ödemesi ile yan hak ödemeleri yapılabilir. Şirket’te uygulanan değişken ücret yönetiminin amacı, Şirket üst düzey yöneticilerinin bütçe hedeflerini gerçekleştirmelerini ve hedeflerinin üzerinde iş sonuçları elde etmelerini desteklemek için, başarıyı ödüllendirerek çalışanları üstün performans göstermeye teşvik etmek ve Şirket’te hedef odaklı performans kültürünü yerleştirmektir.

Başa Dön