calendar

Halka Arz

Tarih Başlık İndir
16.11.2018 Fonun Kullanım Yerleri Hakkında Denetimden Sorumlu Komitenin İkinci Raporu download
31.08.2018 Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Hangi Amaçlarla Kullanıldığına İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Raporu download
04.04.2018 Hisse Bilgileri link
04.04.2018  Fiyat Tespit Raporu download
04.04.2018  Fonun Kullanım Yeri download
04.04.2018  Genel Kurul İç Yönergesi download
04.04.2018  Hukukçu Raporu download
04.04.2018  Sorumluluk Beyannamesi download
04.04.2018  SPK Onaylı İzahname download
04.04.2018  Şirket Esas Sözleşmesi download
04.04.2018  İlan download
04.04.2018  Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu download
Başa Dön