calendar

Raporlar

Tarih Başlık İndir
16.05.2024 Hazirun Cetveli
16.05.2024 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
16.04.2024 Kar Dağıtım Teklifi
16.04.2024 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
16.04.2024 Olağan Genel Kurul Daveti
06.06.2023 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
06.06.2023 Hazirun Cetveli
04.05.2023 Olağan Genel Kurul Daveti
04.05.2023 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
04.05.2023 Kâr Dağıtım Teklifi
12.05.2022 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
12.05.2022 Hazirun Cetveli
07.04.2022 Olağan Genel Kurul Daveti
07.04.2022 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
07.04.2022 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı
26.05.2021 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
26.05.2021 Hazirun Cetveli
26.05.2021 Bağımsızlık Beyanları
20.04.2021 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
20.04.2021 Olağan Genel Kurul Daveti
16.07.2020 Hazirun Cetveli
16.07.2020 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
15.06.2020 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
15.06.2020 Olağan Genel Kurul Daveti
23.03.2020 Olağan Genel Kurulun Ertelenmesi Hk.
05.03.2020 Kâr Dağıtım Teklifi
31.10.2019 Hazirun Cetveli
31.10.2019 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı
30.09.2019 Olağanüstü Genel Kurul Daveti
30.09.2019 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
30.09.2019 Vekaletname Örneği
29.03.2019 Genel Kurul Tutanağı
29.03.2019 Hazirun Cetveli
06.03.2019 Kâr Dağıtım Teklifi
06.03.2019 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgilendirme Dokümanı
18.07.2018 Genel Kurul Toplantı Tutanağı
18.07.2018 Kar Dağıtım Kararı
22.06.2018 Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrı İlanı ve Gündemi
Başa Dön