calendar

Raporlar

Tarih Başlık İndir
29.03.2019 Genel Kurul Tutanağı
29.03.2019 Hazirun Cetveli
06.03.2019 Kâr Dağıtım Teklifi
06.03.2019 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgilendirme Dokümanı
18.07.2018 Genel Kurul Toplantı Tutanağı
18.07.2018 Kar Dağıtım Kararı
22.06.2018 Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrı İlanı ve Gündemi
Başa Dön